مغز متفکر حملات پاریس و بروکسل دستگیر شد

مغز متفکر حملات پاریس و بروکسل دستگیر شد
مهر نوشت: مقام های گروه پیگیری و رسیدگی به حملات تروریستی پاریس و بلژیک، از دستگیری نفر دوم انجام این حملات خبر داد.

مغز متفکر حملات پاریس و بروکسل دستگیر شد

مهر نوشت: مقام های گروه پیگیری و رسیدگی به حملات تروریستی پاریس و بلژیک، از دستگیری نفر دوم انجام این حملات خبر داد.
مغز متفکر حملات پاریس و بروکسل دستگیر شد

دانلود زاپیا برای کامپیوتر