مقام‌های آمریکا و اروپا برای مذاکره درباره ایران به برلین می‌روند

مقام‌های آمریکا و اروپا برای مذاکره درباره ایران به برلین می‌روند
خبرگزاری رویترز نوشته است که مقام‌های آمریکایی و اروپایی قرار است روز ۲۴ اسفند برای مذاکره درباره برجام، در برلین دیدار کنند.

مقام‌های آمریکا و اروپا برای مذاکره درباره ایران به برلین می‌روند

خبرگزاری رویترز نوشته است که مقام‌های آمریکایی و اروپایی قرار است روز ۲۴ اسفند برای مذاکره درباره برجام، در برلین دیدار کنند.
مقام‌های آمریکا و اروپا برای مذاکره درباره ایران به برلین می‌روند
2===prs)”searchbox”===this.caf.type&&0==dsb2===prs)”searchbox”===this.caf.type&&0==dsb