ملاقات بعیدی‌نژاد با دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی/ ایران، جزء ۲۱ کشور قدرتمند دریایی

ملاقات بعیدی‌نژاد با دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی/ ایران، جزء ۲۱ کشور قدرتمند دریایی
ایرنا نوشت: حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی ایران در انگلیس پس از تسلیم رونوشت اعتبارنامه اش به «کی تاک لیم»دبیر کل سازمان بین‌المللی دریانوردی در لندن، تصریح کرد تهران به دنبال افزایش همکاری‌هایش با آیمو است.

ملاقات بعیدی‌نژاد با دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی/ ایران، جزء ۲۱ کشور قدرتمند دریایی

ایرنا نوشت: حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی ایران در انگلیس پس از تسلیم رونوشت اعتبارنامه اش به «کی تاک لیم»دبیر کل سازمان بین‌المللی دریانوردی در لندن، تصریح کرد تهران به دنبال افزایش همکاری‌هایش با آیمو است.
ملاقات بعیدی‌نژاد با دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی/ ایران، جزء ۲۱ کشور قدرتمند دریایی