ممنوع شدن از کار برای هر کسی بسیار دشواری است /رئیس سازمان سینمایی به ممنوع‌الکاری‌ها واکنش نشان داد

ممنوع شدن از کار برای هر کسی بسیار دشواری است /رئیس سازمان سینمایی به ممنوع‌الکاری‌ها واکنش نشان داد
ایسنا نوشت: حجت‌الله ایوبی گفت: حق سینمای ایران این همه بدگمانی و ایجاد حاشیه نیست.

ممنوع شدن از کار برای هر کسی بسیار دشواری است /رئیس سازمان سینمایی به ممنوع‌الکاری‌ها واکنش نشان داد

ایسنا نوشت: حجت‌الله ایوبی گفت: حق سینمای ایران این همه بدگمانی و ایجاد حاشیه نیست.
ممنوع شدن از کار برای هر کسی بسیار دشواری است /رئیس سازمان سینمایی به ممنوع‌الکاری‌ها واکنش نشان داد

شهر خبر