مناظره از راه دور استاندارد و وزارت نفت بر سر کیفیت بنزین تهران/ استاندارد: بنزین تهران حاوی گوگرد است

مناظره از راه دور استاندارد و وزارت نفت بر سر کیفیت بنزین تهران/ استاندارد: بنزین تهران حاوی گوگرد است
در حالی رئیس سازمان استاندارد از پر گوگرد بودن بنزین عرضه شده در کلانشهر تهران خبر می دهد که مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش معتقدند بنزین عرضه شده در تهران از استاندارد یورو 4 برخوردار است.

مناظره از راه دور استاندارد و وزارت نفت بر سر کیفیت بنزین تهران/ استاندارد: بنزین تهران حاوی گوگرد است

در حالی رئیس سازمان استاندارد از پر گوگرد بودن بنزین عرضه شده در کلانشهر تهران خبر می دهد که مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش معتقدند بنزین عرضه شده در تهران از استاندارد یورو 4 برخوردار است.
مناظره از راه دور استاندارد و وزارت نفت بر سر کیفیت بنزین تهران/ استاندارد: بنزین تهران حاوی گوگرد است