منتجب‌نیا: قطعا اصلاح‌طلبان از روحانی حمایت می‌کنند/ درخواست برای اجازه انتشار روزنامه اعتمادملی

منتجب‌نیا: قطعا اصلاح‌طلبان از روحانی حمایت می‌کنند/ درخواست برای اجازه انتشار روزنامه اعتمادملی
ایرنا نوشت: قائم مقام حزب اعتماد ملی گفت: آنچه مسلم است اصلاح‌طلبان به طور قاطع از آقای روحانی و دولت وی حمایت می‌کنند و امیدواریم وی با قدرت وارد صحنه شود.

منتجب‌نیا: قطعا اصلاح‌طلبان از روحانی حمایت می‌کنند/ درخواست برای اجازه انتشار روزنامه اعتمادملی

ایرنا نوشت: قائم مقام حزب اعتماد ملی گفت: آنچه مسلم است اصلاح‌طلبان به طور قاطع از آقای روحانی و دولت وی حمایت می‌کنند و امیدواریم وی با قدرت وارد صحنه شود.
منتجب‌نیا: قطعا اصلاح‌طلبان از روحانی حمایت می‌کنند/ درخواست برای اجازه انتشار روزنامه اعتمادملی

واتساپ جی بی