مهدی طارمی در کمیته انضباطی حاضر شد

مهدی طارمی در کمیته انضباطی حاضر شد
مهاجم پرسپولیس امروز صبح در کمیته انضباطی باشگاه حضور یافت.

مهدی طارمی در کمیته انضباطی حاضر شد

مهاجم پرسپولیس امروز صبح در کمیته انضباطی باشگاه حضور یافت.
مهدی طارمی در کمیته انضباطی حاضر شد