مهدی قائدی بیهوش است/ دوری از فوتبال، حداقل تا دو ماه آینده

مهدی قائدی بیهوش است/ دوری از فوتبال، حداقل تا دو ماه آینده
پزشک جراح هافبک بوشهری استقلال تهران با بیان اینکه مهدی قائدی بیهوش است، گفت: با توجه به این که این بازیکن باید دوران نقاهت مناسبی را پس از سانحه رانندگی طی کند، احتمال دارد حداقل دو ماه قادر به حضور در میادین فوتبال نباشد.

مهدی قائدی بیهوش است/ دوری از فوتبال، حداقل تا دو ماه آینده

پزشک جراح هافبک بوشهری استقلال تهران با بیان اینکه مهدی قائدی بیهوش است، گفت: با توجه به این که این بازیکن باید دوران نقاهت مناسبی را پس از سانحه رانندگی طی کند، احتمال دارد حداقل دو ماه قادر به حضور در میادین فوتبال نباشد.
مهدی قائدی بیهوش است/ دوری از فوتبال، حداقل تا دو ماه آینده