مواجهه «ناایمن» هواپیماهای روسیه با جنگنده‌های آمریکا بر فراز سوریه

مواجهه «ناایمن» هواپیماهای روسیه با جنگنده‌های آمریکا بر فراز سوریه
یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا مدعی شده هواپیماهای روسیه در روزهای گذشته چندین مواجهه ناایمن با هواپیماهای نظامی آمریکا بر فراز سوریه داشته‌اند.

مواجهه «ناایمن» هواپیماهای روسیه با جنگنده‌های آمریکا بر فراز سوریه

یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا مدعی شده هواپیماهای روسیه در روزهای گذشته چندین مواجهه ناایمن با هواپیماهای نظامی آمریکا بر فراز سوریه داشته‌اند.
مواجهه «ناایمن» هواپیماهای روسیه با جنگنده‌های آمریکا بر فراز سوریه