موساد 2700 ترور در 70 سال گذشته صورت داده است

موساد 2700 ترور در 70 سال گذشته صورت داده است
یک وبگاه تحلیلی به انتشار کتاب جدیدی درباره عملیات ترور تل آویو اشاره کرد و نوشت: دستگاه‌های جاسوسی اسرائیل با شیوه‌هایی چون انفجار تلفن‌های همراه و حمله پهپادها تاکنون 2700 مورد ترور مخفی را در 70 سال گذشته انجام داده‌اند.

موساد 2700 ترور در 70 سال گذشته صورت داده است

یک وبگاه تحلیلی به انتشار کتاب جدیدی درباره عملیات ترور تل آویو اشاره کرد و نوشت: دستگاه‌های جاسوسی اسرائیل با شیوه‌هایی چون انفجار تلفن‌های همراه و حمله پهپادها تاکنون 2700 مورد ترور مخفی را در 70 سال گذشته انجام داده‌اند.
موساد 2700 ترور در 70 سال گذشته صورت داده است