موفقیت تیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مسابقات نظامی روسیه

موفقیت تیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مسابقات نظامی روسیه
امیر سرتیپ دوم شکوهی گفت:آمادگی و توان تیم‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، تیم‌های شرکت‌کننده در مسابقات بین‌المللی نظامی روسیه را شگفت‌زده کرد

موفقیت تیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مسابقات نظامی روسیه

امیر سرتیپ دوم شکوهی گفت:آمادگی و توان تیم‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، تیم‌های شرکت‌کننده در مسابقات بین‌المللی نظامی روسیه را شگفت‌زده کرد
موفقیت تیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مسابقات نظامی روسیه

خبرگذاری خوزستان