«مُرده‌ای» که «زنده» شد؛ ماجرای صدور گواهی فوت اشتباهی برای یک جوان

«مُرده‌ای» که «زنده» شد؛ ماجرای صدور گواهی فوت اشتباهی برای یک جوان
روایتی که می‌خوانید زندگی جوانی است که دست روزگار بی‌رحمانه زندگی‌اش را زیر و رو می‌کند و به دلایلی نامعلوم گواهی فوت در زمان حیاتش صادر می‌شود.

«مُرده‌ای» که «زنده» شد؛ ماجرای صدور گواهی فوت اشتباهی برای یک جوان

روایتی که می‌خوانید زندگی جوانی است که دست روزگار بی‌رحمانه زندگی‌اش را زیر و رو می‌کند و به دلایلی نامعلوم گواهی فوت در زمان حیاتش صادر می‌شود.
«مُرده‌ای» که «زنده» شد؛ ماجرای صدور گواهی فوت اشتباهی برای یک جوان