مکر دشمن همچنان پابرجاست و نباید دروازه‌های ورود را برایشان باز بگذاریم/با برجام مسائل حل نشده و توطئه‌گری‌های آمریکا ادامه دارد

مکر دشمن همچنان پابرجاست و نباید دروازه‌های ورود را برایشان باز بگذاریم/با برجام مسائل حل نشده و توطئه‌گری‌های آمریکا ادامه دارد
رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه گفت: مکر دشمن همچنان پابرجاست و نباید به راحتی دروازه‌های ورود را برایشان باز بگذاریم و مشکلاتمان را باید با اتکا به خود حل کنیم.

مکر دشمن همچنان پابرجاست و نباید دروازه‌های ورود را برایشان باز بگذاریم/با برجام مسائل حل نشده و توطئه‌گری‌های آمریکا ادامه دارد

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه گفت: مکر دشمن همچنان پابرجاست و نباید به راحتی دروازه‌های ورود را برایشان باز بگذاریم و مشکلاتمان را باید با اتکا به خود حل کنیم.
مکر دشمن همچنان پابرجاست و نباید دروازه‌های ورود را برایشان باز بگذاریم/با برجام مسائل حل نشده و توطئه‌گری‌های آمریکا ادامه دارد

فروش بک لینک

مرکز فیلم