نائورت از پاسخ به پرسشی درباره تحریم صدا و سیما طفره رفت

نائورت از پاسخ به پرسشی درباره تحریم صدا و سیما طفره رفت
خبرگزاری صدا و سیما نوشت: سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از پاسخ به پرسشی درباره بررسی طرحی برای تحمیل تحریم ضد صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران طفره رفت و گفت چیزی ندارم بگویم.

نائورت از پاسخ به پرسشی درباره تحریم صدا و سیما طفره رفت

خبرگزاری صدا و سیما نوشت: سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از پاسخ به پرسشی درباره بررسی طرحی برای تحمیل تحریم ضد صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران طفره رفت و گفت چیزی ندارم بگویم.
نائورت از پاسخ به پرسشی درباره تحریم صدا و سیما طفره رفت