نامه‌های محرمانه «سعد الحریری» به آیت‌الله «سیستانی» و «حیدر العبادی»

نامه‌های محرمانه «سعد الحریری» به آیت‌الله «سیستانی» و «حیدر العبادی»
یک روزنامه سعودی از اقدام نخست‌وزیر لبنان مبنی بر ارسال دو نامه به مرجعیت عالی شیعیان در عراق و نخست‌وزیر این کشور درباره سفر فرماندهان الحشد به لبنان خبر داد.

نامه‌های محرمانه «سعد الحریری» به آیت‌الله «سیستانی» و «حیدر العبادی»

یک روزنامه سعودی از اقدام نخست‌وزیر لبنان مبنی بر ارسال دو نامه به مرجعیت عالی شیعیان در عراق و نخست‌وزیر این کشور درباره سفر فرماندهان الحشد به لبنان خبر داد.
نامه‌های محرمانه «سعد الحریری» به آیت‌الله «سیستانی» و «حیدر العبادی»