نبرد نابرابر کلینتون و ترامپ در رسانه‌های روسی

نبرد نابرابر کلینتون و ترامپ در رسانه‌های روسی
ایرنا نوشت: رسانه های روسی یک روز مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به حمایت های گسترده رسانه ای و همچنین پشتیبانی های باراک اوباما از هیلاری کلینتون در برابر دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری پرداخته‌اند.

نبرد نابرابر کلینتون و ترامپ در رسانه‌های روسی

ایرنا نوشت: رسانه های روسی یک روز مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به حمایت های گسترده رسانه ای و همچنین پشتیبانی های باراک اوباما از هیلاری کلینتون در برابر دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری پرداخته‌اند.
نبرد نابرابر کلینتون و ترامپ در رسانه‌های روسی

دانلود مستقیم تلگرام فارسی