نتانیاهو: ایران، مهمترین موضوع دیدارم با ترامپ در واشنگتن خواهد بود

نتانیاهو: ایران، مهمترین موضوع دیدارم با ترامپ در واشنگتن خواهد بود
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفت در سفر به واشنگتن بیش از هرچیز درباره ایران با ترامپ مذاکره می‌کند.

نتانیاهو: ایران، مهمترین موضوع دیدارم با ترامپ در واشنگتن خواهد بود

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفت در سفر به واشنگتن بیش از هرچیز درباره ایران با ترامپ مذاکره می‌کند.
نتانیاهو: ایران، مهمترین موضوع دیدارم با ترامپ در واشنگتن خواهد بود