نتایج ضعیف سپاهان صدای استاندار اصفهان را هم درآورد+تصویر

نتایج ضعیف سپاهان صدای استاندار اصفهان را هم درآورد+تصویر
استاندار اصفهان با ارسال نامه‌ای به مدیرعامل فولاد مبارکه خواستار رسیدگی به وضعیت تیم فوتبال سپاهان شد.

نتایج ضعیف سپاهان صدای استاندار اصفهان را هم درآورد+تصویر

استاندار اصفهان با ارسال نامه‌ای به مدیرعامل فولاد مبارکه خواستار رسیدگی به وضعیت تیم فوتبال سپاهان شد.
نتایج ضعیف سپاهان صدای استاندار اصفهان را هم درآورد+تصویر