نتیجه نظرسنجی خبرآنلاین/ ۴۰ درصد از مخاطبان اجرای رشیدپور را در «هفت» ضعیف می‌دانند

نتیجه نظرسنجی خبرآنلاین/ ۴۰ درصد از مخاطبان اجرای رشیدپور را در «هفت» ضعیف می‌دانند
در نظرسنجی خبرآنلاین در مورد کیفیت اجرای رضا رشیدپور در برنامه «هفت» ۴۰.۸% آن را ضعیف دانستند.

نتیجه نظرسنجی خبرآنلاین/ ۴۰ درصد از مخاطبان اجرای رشیدپور را در «هفت» ضعیف می‌دانند

در نظرسنجی خبرآنلاین در مورد کیفیت اجرای رضا رشیدپور در برنامه «هفت» ۴۰.۸% آن را ضعیف دانستند.
نتیجه نظرسنجی خبرآنلاین/ ۴۰ درصد از مخاطبان اجرای رشیدپور را در «هفت» ضعیف می‌دانند