نخست وزیر ترکیه: تهران و آنکارا در صف اول حل بحران سوریه هستند

نخست وزیر ترکیه: تهران و آنکارا در صف اول حل بحران سوریه هستند
ایرنا نوشت: «بینالی یلدریم» نخست وزیر ترکیه با تاکید بر اینکه ایران از همان اول برای حل بحران سوریه کوشش کرده است، گفت: «بسیار طبیعی است که ایران همراه ترکیه در صف مقدم حل مسئله سوریه قرار گیرد. روسیه و آمریکا نیز باید در این موضوع کمک کنند».

نخست وزیر ترکیه: تهران و آنکارا در صف اول حل بحران سوریه هستند

ایرنا نوشت: «بینالی یلدریم» نخست وزیر ترکیه با تاکید بر اینکه ایران از همان اول برای حل بحران سوریه کوشش کرده است، گفت: «بسیار طبیعی است که ایران همراه ترکیه در صف مقدم حل مسئله سوریه قرار گیرد. روسیه و آمریکا نیز باید در این موضوع کمک کنند».
نخست وزیر ترکیه: تهران و آنکارا در صف اول حل بحران سوریه هستند

گوشی موبایل