نرخ انواع میوه و سبزی در تهران + جدول

نرخ انواع میوه و سبزی در تهران + جدول
در سطح پایتخت قیمت هر کیلوگرم میوه در میوه‌فروشی‌ها بین 4 تا 8 هزار تومان است در حالی که قیمت‌ها در سازمان میادین تره‌بار به مراتب پایین‌تر از این رقم است و اکنون موز و انار به عنوان گران‌ترین میوه‌های فصل به فروش می‌روند.

نرخ انواع میوه و سبزی در تهران + جدول

در سطح پایتخت قیمت هر کیلوگرم میوه در میوه‌فروشی‌ها بین 4 تا 8 هزار تومان است در حالی که قیمت‌ها در سازمان میادین تره‌بار به مراتب پایین‌تر از این رقم است و اکنون موز و انار به عنوان گران‌ترین میوه‌های فصل به فروش می‌روند.
نرخ انواع میوه و سبزی در تهران + جدول