نشست مسکو آمریکا را در مسئله سوریه منزوی کرد/نتیجه این نشست ابقای اسد بود

نشست مسکو آمریکا را در مسئله سوریه منزوی کرد/نتیجه این نشست ابقای اسد بود
روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز با اشاره به نشست مسکو نوشت که روسیه، ایران و ترکیه با یکدیگر درباره سوریه نشست برگزار کردند اما آمریکا را از حضور در آن محروم کردند.

نشست مسکو آمریکا را در مسئله سوریه منزوی کرد/نتیجه این نشست ابقای اسد بود

روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز با اشاره به نشست مسکو نوشت که روسیه، ایران و ترکیه با یکدیگر درباره سوریه نشست برگزار کردند اما آمریکا را از حضور در آن محروم کردند.
نشست مسکو آمریکا را در مسئله سوریه منزوی کرد/نتیجه این نشست ابقای اسد بود