نظر شما درباره این عکس چیست/کیمیا علیزاده؛نخستین بانوی مدال آور ایران در المپیک

نظر شما درباره این عکس چیست/کیمیا علیزاده؛نخستین بانوی مدال آور ایران در المپیک
کیمیا علیزاده نام خودش را با مدال برنزی که گرفت در تاریخ ثبت کرد.

نظر شما درباره این عکس چیست/کیمیا علیزاده؛نخستین بانوی مدال آور ایران در المپیک

کیمیا علیزاده نام خودش را با مدال برنزی که گرفت در تاریخ ثبت کرد.
نظر شما درباره این عکس چیست/کیمیا علیزاده؛نخستین بانوی مدال آور ایران در المپیک

باران دانلود