نفس مصنوعی رسانه‌های صهیونیستی به تروریست‌های شکست خورده در حلب

نفس مصنوعی رسانه‌های صهیونیستی به تروریست‌های شکست خورده در حلب
رژیم صهیونیستی که از پیروزی ارتش سوریه و متحدانش در حلب پریشان و سردرگم شده است با رسانه‌های خود برای بازگرداندن روحیه از دست رفته تروریست‌ها و از سرگیری عملیات آنها در حلب تلاش می‌کند.

نفس مصنوعی رسانه‌های صهیونیستی به تروریست‌های شکست خورده در حلب

رژیم صهیونیستی که از پیروزی ارتش سوریه و متحدانش در حلب پریشان و سردرگم شده است با رسانه‌های خود برای بازگرداندن روحیه از دست رفته تروریست‌ها و از سرگیری عملیات آنها در حلب تلاش می‌کند.
نفس مصنوعی رسانه‌های صهیونیستی به تروریست‌های شکست خورده در حلب