نقاشی در دانشگاه‌ها منجمد است/ حراج نباید معیار هنری باشد

نقاشی در دانشگاه‌ها منجمد است/ حراج نباید معیار هنری باشد
بهرنگ صمدزادگان که با اثر آبرنگ در هشتمین حراج تهران حضور دارد، ضمن ابراز گلایه از قیمت‌گذاری اثرش در این حراج گفت: تقصیر برگزارکنندگان حراج نیست، تقصیر جامعه هنری ما است که حراج را به عنوان معیار هنری در نظر می‌گیرد.

نقاشی در دانشگاه‌ها منجمد است/ حراج نباید معیار هنری باشد

بهرنگ صمدزادگان که با اثر آبرنگ در هشتمین حراج تهران حضور دارد، ضمن ابراز گلایه از قیمت‌گذاری اثرش در این حراج گفت: تقصیر برگزارکنندگان حراج نیست، تقصیر جامعه هنری ما است که حراج را به عنوان معیار هنری در نظر می‌گیرد.
نقاشی در دانشگاه‌ها منجمد است/ حراج نباید معیار هنری باشد