نقش اسد در قدرت باید پایان یابد/از اروپا می‌خواهیم در برابر ایران، کنار ما باشد/ترکیه از ایران فاصله بگیرد

نقش اسد در قدرت باید پایان یابد/از اروپا می‌خواهیم در برابر ایران، کنار ما باشد/ترکیه از ایران فاصله بگیرد
وزیر خارجه آمریکا بار دیگر گفت که بحران سوریه باید از طریق راهکاری سیاسی حل شود که نقشی برای بشار اسد در قدرت قائل نشود.

نقش اسد در قدرت باید پایان یابد/از اروپا می‌خواهیم در برابر ایران، کنار ما باشد/ترکیه از ایران فاصله بگیرد

وزیر خارجه آمریکا بار دیگر گفت که بحران سوریه باید از طریق راهکاری سیاسی حل شود که نقشی برای بشار اسد در قدرت قائل نشود.
نقش اسد در قدرت باید پایان یابد/از اروپا می‌خواهیم در برابر ایران، کنار ما باشد/ترکیه از ایران فاصله بگیرد