نماز جمعه دستاورد بزرگ انقلاب بود/ لزوم برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و شکوفایی نماز جمعه

نماز جمعه دستاورد بزرگ انقلاب بود/ لزوم برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و شکوفایی نماز جمعه
رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور نماز جمعه را یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی دانست که یک سازمان‌دهی معنوی بر محور ذکر “الله” است.

نماز جمعه دستاورد بزرگ انقلاب بود/ لزوم برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و شکوفایی نماز جمعه

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور نماز جمعه را یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی دانست که یک سازمان‌دهی معنوی بر محور ذکر “الله” است.
نماز جمعه دستاورد بزرگ انقلاب بود/ لزوم برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و شکوفایی نماز جمعه