نمایشگاه هوایی و فضایی ایران با حضور ۹ کشور در تهران برگزار می‌شود

نمایشگاه هوایی و فضایی ایران با حضور ۹ کشور در تهران برگزار می‌شود
هشتمین نمایشگاه توانمندی‌های صنایع هوایی و فضایی ایران با حضور نمایندگانی از کشورهای روسیه، چین، ترکیه، کرواسی، اتریش، آلمان، تونس، هند و مالزی برگزار می‌شود.

نمایشگاه هوایی و فضایی ایران با حضور ۹ کشور در تهران برگزار می‌شود

هشتمین نمایشگاه توانمندی‌های صنایع هوایی و فضایی ایران با حضور نمایندگانی از کشورهای روسیه، چین، ترکیه، کرواسی، اتریش، آلمان، تونس، هند و مالزی برگزار می‌شود.
نمایشگاه هوایی و فضایی ایران با حضور ۹ کشور در تهران برگزار می‌شود