نمایش 23 سانس فوق‌العاده در نهمین روز جشنواره/ دعوت پیمان معادی از مخاطبان برای مشارکت در آرای مردمی

نمایش 23 سانس فوق‌العاده در نهمین روز جشنواره/ دعوت پیمان معادی از مخاطبان برای مشارکت در آرای مردمی
در نهمین روز از برگزاری جشنواره فیلم فجر 8 فیلم با اقبال بیشتری مواجه شدند و در 23 سانس فوق‌العاده به نمایش درآمدند.

نمایش 23 سانس فوق‌العاده در نهمین روز جشنواره/ دعوت پیمان معادی از مخاطبان برای مشارکت در آرای مردمی

در نهمین روز از برگزاری جشنواره فیلم فجر 8 فیلم با اقبال بیشتری مواجه شدند و در 23 سانس فوق‌العاده به نمایش درآمدند.
نمایش 23 سانس فوق‌العاده در نهمین روز جشنواره/ دعوت پیمان معادی از مخاطبان برای مشارکت در آرای مردمی