نماینده مجلس خبرگان: در نقد دولت باید جانب انصاف رعایت شود

نماینده مجلس خبرگان: در نقد دولت باید جانب انصاف رعایت شود
ایرنا نوشت:نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه در نقد دولت اسلامی باید جانب انصاف رعایت شود، گفت: توصیه ما به مردم این است که در بیان نظرها و انتقادهای خود همواره اصول اخلاق اسلامی را رعایت کنند.

نماینده مجلس خبرگان: در نقد دولت باید جانب انصاف رعایت شود

ایرنا نوشت:نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه در نقد دولت اسلامی باید جانب انصاف رعایت شود، گفت: توصیه ما به مردم این است که در بیان نظرها و انتقادهای خود همواره اصول اخلاق اسلامی را رعایت کنند.
نماینده مجلس خبرگان: در نقد دولت باید جانب انصاف رعایت شود

ganool review