نمایندگان منتخب حوزه انتخابیه اهواز مشخص شدند

نمایندگان منتخب حوزه انتخابیه اهواز مشخص شدند
ایسنا نوشت : فرماندار اهواز گفت: جواد کاظم نسب الباجی، علی ساری و همایون یوسفی به عنوان سه نماینده حوزه انتخابیه اهواز، باوی، حمیدیه و کارون انتخاب شدند.

نمایندگان منتخب حوزه انتخابیه اهواز مشخص شدند

ایسنا نوشت : فرماندار اهواز گفت: جواد کاظم نسب الباجی، علی ساری و همایون یوسفی به عنوان سه نماینده حوزه انتخابیه اهواز، باوی، حمیدیه و کارون انتخاب شدند.
نمایندگان منتخب حوزه انتخابیه اهواز مشخص شدند

گوشی موبایل