نگاه‌ لاریجانی به اجرای‌برجام توسط ترامپ و احتمال‌کاندیداتوری

نگاه‌ لاریجانی به اجرای‌برجام توسط ترامپ و احتمال‌کاندیداتوری
رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی تلویزیونی با شبکه فونیکس چین در واکنش به اقدامات احتمالی آمریکا در مواجهه با برجام گفت که ایران با رصد شرایط، متناسب با مسیر حرکت تصمیم‌گیری می‌کند.

نگاه‌ لاریجانی به اجرای‌برجام توسط ترامپ و احتمال‌کاندیداتوری

رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی تلویزیونی با شبکه فونیکس چین در واکنش به اقدامات احتمالی آمریکا در مواجهه با برجام گفت که ایران با رصد شرایط، متناسب با مسیر حرکت تصمیم‌گیری می‌کند.
نگاه‌ لاریجانی به اجرای‌برجام توسط ترامپ و احتمال‌کاندیداتوری