نگرانی ایران از تحولات عفرین/ ترکیه به روند حل سیاسی بحران سوریه متعهد بماند

نگرانی ایران از تحولات عفرین/ ترکیه به روند حل سیاسی بحران سوریه متعهد بماند
سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه ایران تحولات جاری در شهر عفرین سوریه را از نزدیک و با نگرانی پیگیری می‌کند، نسبت به پایان هر چه سریع‌تر این عملیات ابراز امیدواری کرد و از ترکیه خواست که به روند حل سیاسی بحران سوریه متعهد بماند.

نگرانی ایران از تحولات عفرین/ ترکیه به روند حل سیاسی بحران سوریه متعهد بماند

سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه ایران تحولات جاری در شهر عفرین سوریه را از نزدیک و با نگرانی پیگیری می‌کند، نسبت به پایان هر چه سریع‌تر این عملیات ابراز امیدواری کرد و از ترکیه خواست که به روند حل سیاسی بحران سوریه متعهد بماند.
نگرانی ایران از تحولات عفرین/ ترکیه به روند حل سیاسی بحران سوریه متعهد بماند