نیازی به واردات میوه نیست/ ۳۰ درصد محصولات کشاورزی از بین می‌رود

نیازی به واردات میوه نیست/ ۳۰ درصد محصولات کشاورزی از بین می‌رود
مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی: به جز چهار میوه گرمسیری، نیازی به واردات میوه نداریم، تقریبا 30درصد محصولات کشاورزی ایران به دلایل مختلف از محل تولید تا مکان مصرف از بین می‌رود و تبدیل به ضایعات می‌شود.

نیازی به واردات میوه نیست/ ۳۰ درصد محصولات کشاورزی از بین می‌رود

مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی: به جز چهار میوه گرمسیری، نیازی به واردات میوه نداریم، تقریبا 30درصد محصولات کشاورزی ایران به دلایل مختلف از محل تولید تا مکان مصرف از بین می‌رود و تبدیل به ضایعات می‌شود.
نیازی به واردات میوه نیست/ ۳۰ درصد محصولات کشاورزی از بین می‌رود