نیروهای انقلابی در بسیاری از استان‌ها با سختی‌های زیادی مواجهند

نیروهای انقلابی در بسیاری از استان‌ها با سختی‌های زیادی مواجهند
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: در بسیاری از استان‌ها کار مشکل شده و نیروهای انقلابی و ولایت‌مدار با سختی‌های زیادی مواجه‌اند.

نیروهای انقلابی در بسیاری از استان‌ها با سختی‌های زیادی مواجهند

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: در بسیاری از استان‌ها کار مشکل شده و نیروهای انقلابی و ولایت‌مدار با سختی‌های زیادی مواجه‌اند.
نیروهای انقلابی در بسیاری از استان‌ها با سختی‌های زیادی مواجهند