«نیروهای دموکراتیک» در آینده به ارتش سوریه ملحق خواهند شد

«نیروهای دموکراتیک» در آینده به ارتش سوریه ملحق خواهند شد
رئیس مشترک «مجلس سوریه دموکراتیک» با اشاره به همپیمانی با آمریکا اعلام کرد که رسانه‌های ترکیه در توهم به سر می‌برند.

«نیروهای دموکراتیک» در آینده به ارتش سوریه ملحق خواهند شد

رئیس مشترک «مجلس سوریه دموکراتیک» با اشاره به همپیمانی با آمریکا اعلام کرد که رسانه‌های ترکیه در توهم به سر می‌برند.
«نیروهای دموکراتیک» در آینده به ارتش سوریه ملحق خواهند شد