نیکی هیلی ادعاهایش درباره سلاح‌های ایرانی در یمن را تکرار کرد

نیکی هیلی ادعاهایش درباره سلاح‌های ایرانی در یمن را تکرار کرد
نماینده آمریکا در سازمان ملل با تکرار ادعاهای خود مبنی بر ارسال سلاح از ایران به یمن، خواستار مقابله جامعه جهانی با نفوذ ایران در منطقه شد.

نیکی هیلی ادعاهایش درباره سلاح‌های ایرانی در یمن را تکرار کرد

نماینده آمریکا در سازمان ملل با تکرار ادعاهای خود مبنی بر ارسال سلاح از ایران به یمن، خواستار مقابله جامعه جهانی با نفوذ ایران در منطقه شد.
نیکی هیلی ادعاهایش درباره سلاح‌های ایرانی در یمن را تکرار کرد