هاشمی رفسنجانی: وزارت ارشاد همیشه مورد تهاجم بوده است

هاشمی رفسنجانی: وزارت ارشاد همیشه مورد تهاجم بوده است
انتخاب نوشت: آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: «در شرایطی که دستگاه‌های فرهنگی تبلیغاتی کمتر مورد سوال قرار می‌گیرند، وزارت ارشاد با بودجه‌ای پایین‌تر، همواره مورد مطالبه و مواخذه است.»

هاشمی رفسنجانی: وزارت ارشاد همیشه مورد تهاجم بوده است

انتخاب نوشت: آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: «در شرایطی که دستگاه‌های فرهنگی تبلیغاتی کمتر مورد سوال قرار می‌گیرند، وزارت ارشاد با بودجه‌ای پایین‌تر، همواره مورد مطالبه و مواخذه است.»
هاشمی رفسنجانی: وزارت ارشاد همیشه مورد تهاجم بوده است