هجدهمین همایش معاونان و مدیران برنامه ریزی و توسعه کلانشهرهای کشور در رشت

هجدهمین همایش معاونان و مدیران برنامه ریزی و توسعه کلانشهرهای کشور در رشت
معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری رشت با اشاره به برگزاری هجدهمین گردهمایی معاونان و مدیران برنامه ریزی و توسعه کلانشهرهای کشور، اظهار کرد: این همایش روزهای سوم و چهارم شهریور ماه به میزبانی شهرداری رشت برگزار می شود.

هجدهمین همایش معاونان و مدیران برنامه ریزی و توسعه کلانشهرهای کشور در رشت

معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری رشت با اشاره به برگزاری هجدهمین گردهمایی معاونان و مدیران برنامه ریزی و توسعه کلانشهرهای کشور، اظهار کرد: این همایش روزهای سوم و چهارم شهریور ماه به میزبانی شهرداری رشت برگزار می شود.
هجدهمین همایش معاونان و مدیران برنامه ریزی و توسعه کلانشهرهای کشور در رشت

car