هدفم کسب مقام اول مسابقات بین‌المللی قرآن است/ در رقابت‌های روشندلان شرکت نمی‌کنم

هدفم کسب مقام اول مسابقات بین‌المللی قرآن است/ در رقابت‌های روشندلان شرکت نمی‌کنم
حافظ روشندل قرآن کریم گفت: سطح مسابقات روشندلان بسیار پایین است و هدف من کسب اول مسابقات بین‌المللی قرآن جمهوری اسلامی است، از این رو در رقابت‌های روشندلان شرکت نخواهم کرد.

هدفم کسب مقام اول مسابقات بین‌المللی قرآن است/ در رقابت‌های روشندلان شرکت نمی‌کنم

حافظ روشندل قرآن کریم گفت: سطح مسابقات روشندلان بسیار پایین است و هدف من کسب اول مسابقات بین‌المللی قرآن جمهوری اسلامی است، از این رو در رقابت‌های روشندلان شرکت نخواهم کرد.
هدفم کسب مقام اول مسابقات بین‌المللی قرآن است/ در رقابت‌های روشندلان شرکت نمی‌کنم