هدف‌گذاری تکمیل قطعه ۴ آزادراه جنوبی تهران زودتر از موعد/ توجه به معماری اطراف مسیر آزادراه با اخذ مشاور

هدف‌گذاری تکمیل قطعه ۴ آزادراه جنوبی تهران زودتر از موعد/ توجه به معماری اطراف مسیر آزادراه با اخذ مشاور
فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء گفت: طبق هدف‌گذاری قرارگاه خاتم برنامه‌ریزی کرده‌ایم قطعه چهارم آزادراه کنارگذر جنوبی تهران زودتر از موعد مقرر و در پایان امسال تکمیل شود.

هدف‌گذاری تکمیل قطعه ۴ آزادراه جنوبی تهران زودتر از موعد/ توجه به معماری اطراف مسیر آزادراه با اخذ مشاور

فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء گفت: طبق هدف‌گذاری قرارگاه خاتم برنامه‌ریزی کرده‌ایم قطعه چهارم آزادراه کنارگذر جنوبی تهران زودتر از موعد مقرر و در پایان امسال تکمیل شود.
هدف‌گذاری تکمیل قطعه ۴ آزادراه جنوبی تهران زودتر از موعد/ توجه به معماری اطراف مسیر آزادراه با اخذ مشاور