هر اونس طلا ۱۳۳۷.۹ دلار/کاهش نسبی قیمت طلا در بازار جهانی

هر اونس طلا ۱۳۳۷.۹ دلار/کاهش نسبی قیمت طلا در بازار جهانی
قیمت هر اونس طلا امروز در آخرین مبادلات جهانی فلزات گرانبها 1337.9 دلار به فروش رسید.

هر اونس طلا ۱۳۳۷.۹ دلار/کاهش نسبی قیمت طلا در بازار جهانی

قیمت هر اونس طلا امروز در آخرین مبادلات جهانی فلزات گرانبها 1337.9 دلار به فروش رسید.
هر اونس طلا ۱۳۳۷.۹ دلار/کاهش نسبی قیمت طلا در بازار جهانی

کیمیا دانلود