هر وجب از خوزستان یادآور ایثار و مقاومت است/ ارزش‌ها تغییرپذیر نیستند

هر وجب از خوزستان یادآور ایثار و مقاومت است/ ارزش‌ها تغییرپذیر نیستند
تولیت آستان قدس رضوی گفت: هر وجب از خوزستان یادآور اخلاص، شهادت، ایثار و ایستادگی بوده و خون‌های مطهر آثار خود را داشته است.

هر وجب از خوزستان یادآور ایثار و مقاومت است/ ارزش‌ها تغییرپذیر نیستند

تولیت آستان قدس رضوی گفت: هر وجب از خوزستان یادآور اخلاص، شهادت، ایثار و ایستادگی بوده و خون‌های مطهر آثار خود را داشته است.
هر وجب از خوزستان یادآور ایثار و مقاومت است/ ارزش‌ها تغییرپذیر نیستند