همدردی عوامل فیلم «درخونگاه» با زلزله‌زدگان و ارسال کمک‌های غیرنقدی+فیلم

همدردی عوامل فیلم «درخونگاه» با زلزله‌زدگان و ارسال کمک‌های غیرنقدی+فیلم
عوامل و تیم سازنده فیلم سینمایی «درخونگاه» ضمن ارسال پیام همدردی، کمک‌های غیر‌نقدی خود را برای زلزله‌زدگان غرب کشور ارسال کردند.

همدردی عوامل فیلم «درخونگاه» با زلزله‌زدگان و ارسال کمک‌های غیرنقدی+فیلم

عوامل و تیم سازنده فیلم سینمایی «درخونگاه» ضمن ارسال پیام همدردی، کمک‌های غیر‌نقدی خود را برای زلزله‌زدگان غرب کشور ارسال کردند.
همدردی عوامل فیلم «درخونگاه» با زلزله‌زدگان و ارسال کمک‌های غیرنقدی+فیلم