هواپیمایی امارات سلاح های تیم ملی تیراندازی ایران را توقیف کرد/ تیراندازان بدون سلاح در ریو!

هواپیمایی امارات سلاح های تیم ملی تیراندازی ایران را توقیف کرد/ تیراندازان بدون سلاح در ریو!
ملی‌پوشان تیراندازی ایران به دلیل کارشکنی‌های هواپیمایی امارات نتوانستند سلاح‌های خود را به ریو ببرند.

هواپیمایی امارات سلاح های تیم ملی تیراندازی ایران را توقیف کرد/ تیراندازان بدون سلاح در ریو!

ملی‌پوشان تیراندازی ایران به دلیل کارشکنی‌های هواپیمایی امارات نتوانستند سلاح‌های خود را به ریو ببرند.
هواپیمایی امارات سلاح های تیم ملی تیراندازی ایران را توقیف کرد/ تیراندازان بدون سلاح در ریو!

خرید بک لینک

خبرگزاری اصفحان