هواپیمای جت مافوق صوت چینی‌ها می‌تواند گردشگرها را به لبه فضا ببرد/کاهش هزینه سفرهای فضایی

هواپیمای جت مافوق صوت چینی‌ها می‌تواند گردشگرها را به لبه فضا ببرد/کاهش هزینه سفرهای فضایی
ایرنا نوشت: چین در حال ساخت هواپیمای جت مافوق صوت است که می تواند فضانوردان و چه بسا افراد عادی را به لبه فضا ببرد.

هواپیمای جت مافوق صوت چینی‌ها می‌تواند گردشگرها را به لبه فضا ببرد/کاهش هزینه سفرهای فضایی

ایرنا نوشت: چین در حال ساخت هواپیمای جت مافوق صوت است که می تواند فضانوردان و چه بسا افراد عادی را به لبه فضا ببرد.
هواپیمای جت مافوق صوت چینی‌ها می‌تواند گردشگرها را به لبه فضا ببرد/کاهش هزینه سفرهای فضایی