هواپیمای سعد حریری در فرودگاه بیروت به زمین نشست

هواپیمای سعد حریری در فرودگاه بیروت به زمین نشست
یورو نیوز گزارش داد: سعد حریری، نخست وزیر مستعفی لبنان سه هفته پس از اعلام استعفا در ریاض، سرانجام شامگاه سه‌شنبه وارد بیروت پایتخت لبنان شد.

هواپیمای سعد حریری در فرودگاه بیروت به زمین نشست

یورو نیوز گزارش داد: سعد حریری، نخست وزیر مستعفی لبنان سه هفته پس از اعلام استعفا در ریاض، سرانجام شامگاه سه‌شنبه وارد بیروت پایتخت لبنان شد.
هواپیمای سعد حریری در فرودگاه بیروت به زمین نشست