هوا را از من بگیر؛ بازار شب عید را نه

هوا را از من بگیر؛ بازار شب عید را نه
نمی‌توان کتمان کرد که خرید شب عید برای ما ایرانی‌ها حال و هوای دیگری دارد و نمی‌شود هیچ جوره قید آن را زد. به طوری که شاید برای خرید ماهی، خرید سبزه و… کمپین‌هایی راه بیافتد؛ اما کمتر کسی دلش می‌آید علیه خرید شب عید، کمپین راه‌اندازی کند.

هوا را از من بگیر؛ بازار شب عید را نه

نمی‌توان کتمان کرد که خرید شب عید برای ما ایرانی‌ها حال و هوای دیگری دارد و نمی‌شود هیچ جوره قید آن را زد. به طوری که شاید برای خرید ماهی، خرید سبزه و… کمپین‌هایی راه بیافتد؛ اما کمتر کسی دلش می‌آید علیه خرید شب عید، کمپین راه‌اندازی کند.
هوا را از من بگیر؛ بازار شب عید را نه