هومن سیدی: نمی‌خواستم در فیلمم سیاه‌نمایی کنم،‌ اما تلاش کردم تلخی جامعه را نشان دهم

هومن سیدی: نمی‌خواستم در فیلمم سیاه‌نمایی کنم،‌ اما تلاش کردم تلخی جامعه را نشان دهم
دست‌اندرکاران فیلم سینمایی «مغزهای کوچک زنگ‌زده» ساخته سینمایی هومن سیدی در نشست خبری این فیلم سینمایی در پردیس سینمایی ملت حضور یافتند.

هومن سیدی: نمی‌خواستم در فیلمم سیاه‌نمایی کنم،‌ اما تلاش کردم تلخی جامعه را نشان دهم

دست‌اندرکاران فیلم سینمایی «مغزهای کوچک زنگ‌زده» ساخته سینمایی هومن سیدی در نشست خبری این فیلم سینمایی در پردیس سینمایی ملت حضور یافتند.
هومن سیدی: نمی‌خواستم در فیلمم سیاه‌نمایی کنم،‌ اما تلاش کردم تلخی جامعه را نشان دهم