هیجان کودکی در پارک‌های ناایمن شهر

هیجان کودکی در پارک‌های ناایمن شهر
روزنامه همشهری زنجان نوشت: وقتی پای کلمه شهروند در میان است، فرقی نمی‌کند پیر شد یا جوان. کودک شد یا بزرگ. همه افراد در هر رده سنی که باشند دارای حقوق شهروندی هستند. از جمله حقوق شهروندی وجود محل‌های بازی ایمن برای کودکان است.

هیجان کودکی در پارک‌های ناایمن شهر

روزنامه همشهری زنجان نوشت: وقتی پای کلمه شهروند در میان است، فرقی نمی‌کند پیر شد یا جوان. کودک شد یا بزرگ. همه افراد در هر رده سنی که باشند دارای حقوق شهروندی هستند. از جمله حقوق شهروندی وجود محل‌های بازی ایمن برای کودکان است.
هیجان کودکی در پارک‌های ناایمن شهر

دانلود فیلم جدید